Manuele therapie

Wat is manuele therapie ?

Specialiste

Onze manueel therapeute Meike Simon is een fysiotherapeute die na haar opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft zij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door deze gespecialiseerde opleiding is Meike uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen.

Toepassing

Manuele therapie wordt toegepast bij functiestoornissen van de gewrichten, spieren en/of zenuwen. Mensen met deze beperkingen hebben vaak pijn en houdings- en bewegingsproblemen.

Hiervoor gebruikt een manueel therapeut een aantal specifieke technieken, die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Dit wordt mobilisaties genoemd. Bij een mobilisatie wordt een gewricht zacht herhalend in de beperkte bewegingsrichting bewogen tot dat de beperking opgeheven is. Soms is een manipulatie effectiever.

Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand van een gewricht, uitgevoerd met een gedoseerde snelheid met een korte impuls. Het is een passieve, voor een patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. De meeste patiënten ervaren dit niet als pijnlijk.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Verder onderzoek

Meike geeft verder specifieke oefeningen mee om de bewegelijkheid van de gewrichten te verbeteren om zo nodig verkorte spieren te rekken en/of de spierkracht te verbeteren. Tevens geeft zij ook advies voor de houding en de bewegelijkheid.

Na de eerste behandeling kan zij al een advies geven of manuele therapie de geschikte behandelmethode is voor de cliënt. Is dat niet het geval, dan bespreekt Meike met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling.

U kunt onder andere voor volgende klachten bij Meike terecht:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
  • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
  • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
  • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
  • u heeft het gevoel dat er iets blokkeert (rug, andere gewrichten), bewegingsbeperking van de heup, knie, voet, schouder, elleboog of hand